Регионална среща на училища посланици в Пловдив

 На 13.01.2023г. , СУ,,Любен Каравелов", ще бъде домакин на регионалната среща на училищата посланици на ЕП. Събитието ще се проведе в сградата на училището на ул. ,,Бранислав Велешки" №2, гр.Пловдив. Откриването ще започне в 11:00 часа, като начало на срещата ще даде Теодор Стойчев - ръководител на бюрото на ЕП в България. След това екипите на училищата посланици, участващи в проекта ще се представят и ще започнем своята работа по екипи, разделени спрямо предварително избрани теми за дебати. През това време старшите посланици ще имат сесия за обмен на педагогическа практика за работа с ученици. След кратка почивка, екипите ще представят работата си, след което ще последва разговор с Андрей Ковачев - член на ЕП. 

European Parliament logo

 

Магдалена Николова / Magdalena Nikolova
Author: Магдалена Николова / Magdalena Nikolova